INVESTOR RELATIONS

Aktualności

das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as da

sd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

 

das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as da

sd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

 

da

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as da

sd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

 

sd

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as da

sd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

 

sdas a

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as da

sd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

 

dsad

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as da

sd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

 

daaa dasdsd

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as da

sd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

 

adasd

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as da

sd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

 

asaa

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as da

sd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

 

ssss

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as da

sd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

ssd dasdasssasdasd dasdasdas dasdasdas dasd asdad d asd ad ada sdadas d ad adasdasdasds as asd d asasdasdasdasd as a as das

 

xxxxxx

dasdasd

asdasdasdasdasdasdasd

dasdasd

dasdasdasd

Historia

Otoczenie Rynkowe

Ten Square Games działa na rynku gier F2P, koncentrując się na grach na platformy mobilne. Gry mobilne to najbardziej dynamicznie rosnący segment całej branży gier, a także rozrywki elektronicznej. Firmy analityczne przewidują, że do 2020 r. będzie to drugi, pod względem generowanych przychodów, obszar całej branży rozrywkowej (za telewizją).
Zgodnie z szacunkami PwC oraz Newzoo, przychody producentów gier mobilnych wzrosną o blisko 70% z 39 mld USD w 2016 roku do 65 mld USD w 2020 roku. Liczba ta nie bierze jednak pod uwagę przychodów generowanych przez reklamy.
Warto zauważyć, że według przewidywań raportów “ Global entertainment and media outlook 20016-2020” oraz „Newzoo 2017 Global Market Report”, wartość rynku gier mobilnych w ciągu 5 lat zanotuje średnioroczny wzrost na poziomie 13,6%. W tym samym czasie analogiczny wynik dla sektora gier na konsole może wynieść 4%, a wartość rynku gier na komputery osobiste PC może zanotować spadek średnio o 1,7%.
Zgodnie z prognozą firmy badawczej Newzoo, cały rynek gier wideo będzie w latach 2016-2020 rósł w średniorocznym tempie 6,2% osiągając w 2020 roku wartość 129 mld USD. Analitycy przewidują, że wpływ na obraz branży może mieć odpływ graczy z komputerów stacjonarnych na platformy mobilne.
W związku z tymi trendami, udział gier mobilnych w całym rynku gier będzie wyraźnie rósł. Zgodnie raportem NewZoo, w 2016 roku gry mobilne stanowiły 38% całego rynku gier wideo, wyprzedzając drugi co do wielkości segment produkcji przeznaczonych na konsole o 6 p.p. oraz trzeci pod względem wartości segment gier na komputery stacjonarne o 13 p.p. Dynamiczny rozwój gier mobilnych spowoduje, iż w 2020 roku kategoria ta będzie stanowić przeszło połowę wartości branży gier wideo.
Ważnym czynnikiem, który wpływa na popularność gier mobilnych jest szybko rosnąca penetracja rynku urządzeniami mobilnymi. Według danych NewZoo w 2016 roku na świecie zarejestrowanych było około 2,3 mld urządzeń mobilnych. Analitycy szacują, że do 2020 r. liczba ta wzrośnie do 3,5 mld.
Dodatkowo rośnie czas jaki posiadacze smartfonów i innych urządzeń mobilnych przeznaczają na rozrywkę. W 2015 r. było to 25 minut dziennie, a w 2016 r już 30 minut. Według analiz eMarketer, w 2016 roku 69% posiadaczy smartfonów w Stanach Zjednoczonych przynajmniej raz w miesiącu grało w gry mobilne, a liczba ta wzrośnie do 77% w 2020 roku.
Popularność smartfonów przekłada się też na dynamiczny wzrost segmentu reklamy w kanałach mobilnych. W latach 2012-2016, wartość rynku reklamowego w kanale mobilnym w USA rosła w średniorocznym tempie 81% i wyniosła 37 mld USD. Przychody z opłat za wyświetlanie reklam w aplikacjach to kolejne, ważne źródło przychodów gier mobilnych.
Najważniejsze rynki geograficzne dla Ten Square Games to obecnie Ameryka Północna i Europa. Łącznie stanowią one ok. 34% rynku gier mobilnych (z czego 20% przypada na Amerykę Północną a 14% na Europę). Ponadto Ameryka Północna to rynek, gdzie przychód generowany przez jednego gracza (w segmencie gier mobilnych) jest najwyższy i wynosi 36 USD (tyle przeciętny amerykański gracz wydaje rocznie na zakupy w aplikacjach mobilnych). Dla porównania wskaźnik ten wyniósł 20 USD dla Azji i Oceanii, oraz 15 USD dla Europy.
PROPOZYCJA WYKRESU KOŁOWEGO
Struktura geograficzna rynku gier mobilnych (2016 r. – The GMGC Mobile Games Whitebook)
Ameryka Północna – 20%
Europa – 14%
Chiny – 27%
Japonia – 18%
Korea Południowa 5%
Pozostałe kraje Azji i Oceania – 8%
Pozostałe kraje świata – 8%


Warning: imagejpeg(/srv/webroot/tensquaregames-1/wp-content/uploads/wyjres-ir-1-900x396.jpg): failed to open stream: Permission denied in /srv/webroot/tensquaregames-1/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 420

F2P (Free to Play – gry darmowe) to zdecydowanie najpopularniejszy i preferowany przez graczy model sprzedaży gier mobilnych. W tym modelu gry są oferowane za darmo, natomiast gracze mogą dokonywać opcjonalnych zakupów w samej aplikacji. W ciągu ostatnich lat wielu wydawców zmieniło model w jakim oferują swoje produkcje mobilne na F2P z P2P (gry płatne). Według danych firmy App Annie w 2016 r. gry F2P generowały już 97% przychodów całego segmentu gier mobilnych.

Grupa Kapitałowa

TEN SQUARE GAMES S.A.

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker

Przejdź do strony

TEN SQUARE GAMES S.A.

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker

Przejdź do strony

TEN SQUARE GAMES S.A.

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker

Przejdź do strony

TEN SQUARE GAMES S.A.

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker

Przejdź do strony

TEN SQUARE GAMES S.A.

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker

Przejdź do strony

Strategia rozwoju

Cele Strategiczne

Obecnie

Strategia zrównoważonego wzrostu
100%

Produkcji finansowanej
z cash flow

3

Filary działalności finansowane z własnych środków

Perspektywa 2018-2019/20

Kontynuacja i rozwinięcie strategii
2

Duże produkcje roczne

100

Małych produkcji typu Game Factory rocznie

CEL

GLOBALNY BLOCKBUSTER

Kluczowe obszary strategii

Doświadczenie
(business intelligence)

Ten Square Games od 6 lat rozwija gry w segmencie F2P. W tym czasie Grupa opracowała autorski system nowoczesnych narzędzi Business Intelligence integrujący zewnętrzne bazy danych oraz umożliwiający prowadzenie złożonych analiz dotyczących zachowania i preferencji graczy.
System pozwala na optymalizację rozgrywki oraz testowanie skuteczności nowych rozwiązań.

Game Factory
(obszary tematyczne)

Poza dywersyfikacją przychodów poprzez reklamy, tworzenie gier typu Game Factory zapewnia Grupie możliwość efektywnego kosztowo testowania atrakcyjności nowych obszarów tematycznych. Uzyskane w ten sposób informacje dotyczące aktualnych trendów oraz preferencji graczy stanowią cenną wiedzę przy wyborze tematyki kolejnych produkcji klasy Evergreen.

Zespół Mango
(nowe mechanizmy rozgrywki)

Celem zespołu Mango jest przygotowanie nowych rodzajów gier klasy Evergreen bazujących na silnikach pozwalających na rywalizację wielu graczy w czasie rzeczywistym (tryb multiplayer) oraz mechanizmy zakładów pomiędzy użytkownikami.

Profil Działalności

100%

gier free-to-play

ILE GIER

ILE GIER

ILE GIER

EVERGREEN
Gry typu mid-core

Gry mobilne oraz przeglądarkowe

Monetyzacja przez mikropłatności

Złożona fabuła

Długi cykl życia

GAME FACTORY
Gry typu casual

Gry mobilne o przystępnej fabule

Monetyzacja przez reklamy

Niskie jednostkowe koszty produkcji

Duży ruch organiczny dzięki
cross-promocji

LEGACY
Gry typu mid-core

Gry mobilne oraz przeglądarkowe

Monetyzacja przez mikropłatności

Dywersyfikacja tematyki gier

Źródła przychodów

Kanały dystrybucji
Platformy dystrybucji

Dane Finansowe

dasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdas

Raporty okresowe

dasdasda

Raporty okresowe

Rok
  • Wszystkie
  • 2018
  • 2018
  • 2018

Rada nadzorcza

2018-02-02 15:43

Tomasz Drożdżyński

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Drożdżyński od 2007 r. związany jest z branżą nowych technologii. Doświadczenie zdobywał pełniąc funkcje zarządcze w Wykop Sp. z o.o., Tablica Sp. z o.o., Allegro Sp. z o.o. i Grey Wizard Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu Gamesture Sp. zo.o.
Tomasz Drożdżyński posiada wykształcenie średnie.

Marcin Chruszczyński

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Chruszczyński posiada bogate doświadczenie w zakresie audytu, doradztwa biznesowego i finansów przedsiębiorstw. Obecnie pełni funkcję członka Zarządu O&W Analytics Sp. z o.o., a wcześniej pracował m.in. w Bank of New York Mellon, Nasza Klasa i PwC.
Marcin Chruszczyński posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem kierunku Ekonomia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz kierunku Marketing w biznesie międzynarodowym w Hogeschool Brabant w Bredzie. Marcin Chruszczyński jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountents).

Maciej Marszałek

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Marszałek posiada bogate doświadczenie w branży finansowej, przez wiele lat pracował w Banku Millennium oraz Link4, a od 2014 r. pracuje w Grupie AXA, obecnie jako Chief Digital & Data Officer.
Maciej Marszałek posiada wykształcenie wyższe, w 2010 r. ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i marketing, specjalizacja Psychologia w Biznesie, na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ponadto ukończył International Management na SKEMA Business School, Universite Cote D’Azur we Francji.

Rafał Olesiński

Członek Rady Nadzorczej

Rafał Olesiński ma bogate doświadczenie prawnicze, które zdobywał pracując w Rodl&Partner i PwC oraz prowadząc własną kancelarie adwokacką. Obecnie prowadzi kancelarię Olesiński i Wspólnicy Sp. k.
Rafał Olesiński posiada wykształcenie prawnicze. Ukończył studia magisterskie oraz studia podyplomowe na kierunku Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto jest absolwentem Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu. W 2003 r. Rafał Olesiński ukończył aplikację adwokacją i jest wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Wiktor Schmidt

Członek Rady Nadzorczej

Wiktor Schmidt posiada wieloletnie doświadczenie w branży nowych technologii. Z sukcesem założył i prowadzi firmę Netguru, która została nagrodzona w konkursie Deloitte Fast 50 Awords 2014 i Forbes Diamond 2015.
Wiktor Schmidt posiada wyższe wykształcenie. Ukończył kierunek Automatyka i Robotyka na Politechnice Poznańskiej uzyskując tytuł Magistra Inżyniera. Ukończył również Harvard Program „Growing Technology Based Business”. Obecnie bierze udział w Network Champion, Leadership Development Network, YPO.

Dobre praktyki

2018-02-02 15:14

Coś tam coś tam, jesteśmy super korpo, pokój na świecie, czyste powietrze. Kupować nasze akcje joł.

Dokumenty Korporacyjne

2018-02-02 15:12

Raporty bieżące

Rok
  • Wszystkie
  • 2018
  • 2018

RAPORT BIEŻĄCY 12/2018

2018-05-11 00:27
Ujawnienie stanu posiadania Czytaj więcej

Raport bieżący 1/2018

2018-05-09 18:56
Ujawnienie stanu posiadania Czytaj więcej

Akcje

Nazwa TSGAMES
Nazwa/ticker GPW TEN
na GPW od 11 maja 2018
Rynek/Segment GPW, rynek podstawowy
Sektor GPW Gry
Przynależność do Indeksów WIG-Poland, WIG, sWIG80, sWIG80TR
ISIN PLTSQGM00016
Liczba wyemitowanych akcji 7 275 000
Liczba akcji w wolnym obrocie (free float) 34,26%

PODSTAWOWE INFORMACJE O AKCJACH

TEN SQUARE GAMES

Liczba akcji


Wartość nominalna


GPW ticker


Indeks


Index

7.250.000


0.1


TSG


sWIG80


1

Linki

Komisja Nadzoru Finansowego


Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie


Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych


Narodowy Bank Polski


Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Dywidenda

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy
Polityka Ten Square Games w zakresie wypłaty dywidendy zakłada wypłatę dywidendy według obowiązujących przepisów prawa oraz w zakresie, w jakim Spółka będzie posiadała środki pieniężne, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na sytuację finansową Spółki, wyników działalności i potrzeb kapitałowych.
Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie. Zarząd planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie na dywidendę do 75% zysku netto, w zależności od potrzeb w zakresie płynności i planów inwestycyjnych Spółki, począwszy od zysku za 2017 rok.
Informacje dotyczące historycznej wypłaty dywidendy
Poprzednik prawny Spółki, Ten Square Games Sp. z o.o. wypłacała dywidendę z zysku za rok 2015 oraz 2016.

2016
W dniu 28 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Ten Square Games Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, zgodnie z którą zysk netto w wysokości 2.861.557,48 PLN został przeznaczony do podziału wspólnikom spółki Ten Square Games Sp. z o.o. Do podziału pomiędzy wspólników została przeznaczona kwota w wysokości 2.279.128,25 PLN za rok obrotowy 2016 oraz w wysokości 1.553,35 PLN jako zysk z lat ubiegłych. Wypłata dywidendy nastąpiła w dwóch ratach.

2017
W dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Ten Square Games Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, zgodnie z którą zysk netto z roku 2015 w wysokości 2.279.128,25 PLN został przeznaczony do podziału wspólnikom spółki Ten Square Games Sp. z o.o.

Analitycy

Instytucja

Analityk

Kontakt

Instytucja

Analityk1

kontakt1

Instytucja

Analityk1

kontakt1

Instytucja

Analityk1

kontakt1

Rekomendacje

Data
Instytucja rekomendująca
Rekomendacja
Cena docelowa
Kurs z dnia rekomendacji
2018-01-18
TSG
Good
2.99
1.20
2018-02-18
TSG
Good
2.99
1.20
Data
Instytucja rekomendująca
Rekomendacja
Cena docelowa
Kurs z dnia rekomendacji
2017-01-18
TSG
Good
2.99
1.20
2017-05-18
TSG
Good
2.99
1.20
2017-03-18
TSG
Good
2.99
1.20

Prezentacje

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska 2

Prezentacja inwestorska 3

Prezentacja inwestorska 4

aktualnosc1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it  Czytaj więcej

aktualnosc4

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ten Square Games rozpoczyna drogę na giełdę

Czytaj więcej

Zarząd

Maciej Popowicz

Prezes Zarządu

Maciej Popowicz jest współzałożycielem i Prezesem Zarządu Spółki od początku działalności w 2011 r. Równocześnie pełni funkcje Prezesa Zarządu spółek zależnych z Grupy Kapitałowej: Tiny Dragon Adventure Games Sp. z .o. oraz Play Cool Zombie Sport Games Sp. z o.o. Wcześniej współtworzył i zarządzał serwisem społecznościowym Nasza Klasa, na którym z sukcesem rozwinął jedną z pierwszych platform gier free-to-play.
Maciej Popowicz jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku informatyka. Ukończył kurs Management na ICAN Institute.
Zakres kompetencji: (do uzupełnienia)
Data powołania: 7 listopada 2017 r.

Arkadiusz Pernal

Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Pernal jest współzałożycielem i Wiceprezesem Spółki od początku działalności w 2011 r. Równocześnie pełni funkcję Członka Zarządu w spółkach zależnych TSG: Tiny Dragon Adventure Games Sp. z o.o. oraz Play Cool Zombie Sport Games Sp. z o.o. Wcześniej, przez 4 lata związany z serwisem społecznościowym Nasza Klasa, gdzie od 2007 r. pełnił funkcje członka Zarządu, a od 2009 r. Prezesa Zarządu.
Arkadiusz Pernal jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Zakres kompetencji: (do uzupełnienia)
Data powołania: 7 listopada 2017 r.

Jednocześnie spółka Ten Square Games SA informuje, że Pani Magdalena Jurewicz i Pan Maciej Popowicza, są powiązani ze sobą relacjami rodzinnymi.

RAPORT BIEŻĄCY 2/2018

Ujawnienie stanu posiadania Czytaj więcej

RAPORT BIEŻĄCY 4/2018

Ujawnienie stanu posiadania Czytaj więcej

RAPORT BIEŻĄCY 5/2018

Ujawnienie stanu posiadania Czytaj więcej

RAPORT BIEŻĄCY 7/2018

Ujawnienie stanu posiadania Czytaj więcej

RAPORT BIEŻĄCY 8/2018

Ujawnienie stanu posiadania Czytaj więcej

RAPORT BIEŻĄCY 9/2018

Ujawnienie stanu posiadania Czytaj więcej

RAPORT BIEŻĄCY 10/2018

Ujawnienie stanu posiadania Czytaj więcej

Walne Zgromadzenie

17-12-2018r.

Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704863, REGON: 021744780, NIP: 8982196752 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 stycznia 2019 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Długosza 60.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

MATERIAŁY I DOKUMENTY NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

FORMULARZE NA WALNE ZGROMADZENIE

RAPORT BIEŻĄCY 11/2018

Ujawnienie stanu posiadania Czytaj więcej

Kalendarium

2018-05-28 00:00

Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku

Dodaj do kalendarza

2018-09-20 00:00

Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku

Dodaj do kalendarza

2018-11-20 00:00

Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku

Dodaj do kalendarza

Loading...